วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ครบรอบ 1 ปี บริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด
ขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา…เรามุ่งมั่นและสัญญาว่าเราจะเป็น Total Solution Partner

ในด้าน Energy & Utilities ที่ตระหนักถึงการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า และร่วมสร้างคุณค่าให้แก่พันธมิตรของเราทุกราย

1Ness Energy – The Power of One