วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

บริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาความตกลงในการจัดจำหน่าย และพัฒนาโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยใช้ผลิตภัณฑ์จาก Huawei ซึ่งมีมูลค่าโดยรวมในปี 2565 นี้ประมาณ 125 ล้านบาท ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

และพัฒนาโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยใช้ผลิตภัณฑ์จาก Huawei ซึ่งมีมูลค่าโดยรวมในปี 2565 นี้ประมาณ 125 ล้านบาท ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

1Ness Energy – The Power of One