งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นและบนทุ่นลอยน้ำ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 บริษัทวันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด คว้างานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น (Solar Farm) และบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) ขนาด 5.53 เมกะวัตต์ ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

1Ness Energy – The Power of One