วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

วันเนส เอ็นเนอยี่ คว้างานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น (Solar Farm) และบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating)

ขนาด 5.53 เมกะวัตต์ ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยตั้งเป้าหมายติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้

1Ness Energy – The Power of One