วันครบรอบของบริษัท

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นวันครบรอบ 1 ปี ของบริษัท

เราขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

เรามุ่งมั่นและสัญญาว่าเราจะเป็น “Total Solution Partner ในด้าน Energy & Utilities” ที่ตระหนักถึงการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า และร่วมสร้างคุณค่าให้แก่พันธมิตรของเราทุกราย

 

1Ness Energy – The Power of One