1Ness Energy X PTTOR โซลาร์รูฟท็อป

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันเนส เอ็นเนอยี่ คว้างานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจาก PTTOR

บริษัท วันเนส เอ็นเนอยี่ จำกัด ได้รับสัญญาจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT STATION จาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน หรือ PTTOR มูลค่าสัญญารวม 30 ล้านบาท

โครงการดังกล่าว บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT STATION ทั่วประเทศตามแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงภาพภาพลักษณ์สถานีบริการ

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT STATION ทั่วประเทศ ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง PTTOR ที่ได้เชื่อมั่นในศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของเรา

 

1Ness Energy – The Power of One