เกี่ยวกับบริษัท

พันธมิตรทางธุรกิจ

ในกลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภค

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

มีแผนเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย

ทีมงานบริหาร

มีความชำนาญและประสบการณ์

ในด้านวิศวกรรม

กลุ่มธุรกิจ

สนใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์


  พันธมิตรทางธุรกิจ

  • Energy
  • utilities
  • innovation & IOT

  Renewable Energy

   

  Energy-Efficient Solutions

   

  Renewable Energy

   

  Renewable Energy

   

  ข่าวสารและกิจกรรม